Księgowość


Prowadzenie księgowości pełnej i uproszczonej, tworzenie i obsługa JPK, przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych i rocznych rozliczeń podatkowych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość):
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatkowych (CIT, VAT, PIT),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych, okresowych raportów dla zarządu,
  • reprezentowania Klientów w kontaktach z: Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Państwową Inspekcją Pracy.

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji uproszczonych:
  • bieżąca ewidencja dokumentów,
  • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych ( VAT, PIT),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • rozliczenia z ZUS właścicieli firmy,
  • reprezentowania Klientów w kontaktach z: Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Państwową Inspekcją Pracy.