Kadry i płace


Pełna obsługa kadrowo-płacowa umów o pracę oraz cywilnoprawnych w tym:
  • prowadzenie teczek osobowych,
  • przygotowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,
  • rejestracja pracowników w ZUS,
  • kalkulacja wynagrodzeń pracowników,
  • przygotowanie list płac,
  • rachunków do umów cywilnoprawnych,
  • przygotowanie deklaracji ZUS,
  • wystawianie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.